Ç HARFİ İLE BAŞLAYAN ANSİKLOPEDİK BİLGİLER

Aradığınız bilgiye ulaşmak için aşağıdan ilgili harfi seçiniz.

  A     B     C     Ç     D     E     F     G     H     I     İ     J     K     L     M     N     O     Ö     P     R     S     Ş     T     U     Ü     V     Y     Z     X     W  

Ç harfine göre ansiklopedik bilgiler

Ç Harfi

Türk alfabesinin dördüncü harfi, Sesbilim bakımından süreksiz, patlayıcı; sert diş damak ünsüzü, sınıflama ve sarılamalarda 4. maddenin başına getirildiğinde 4. sırayı gösterir. Ebced hesabında 3 sayısının karşılığıdır. ... devamını oku

Çaça Balığı

Sprattus sprattus. Hamsigillerden küçük bir balık. Füze biçiminde 7-15 cm boyunda, karnı ve yanları gümüş renginde, eti pek lezzetli olmayan bir balıktır. Türkiye sularında acıçaça ve papalina olmak üzere iki türü bulunur. ... devamını oku

Çaçaça (Çaça) Nedir?

Rumba ile mambonun kimi ritmlerinin uyarlanmasından doğmuş çağdaş bir dans, Ça-ça da denir. Meksika ... devamını oku

Çad Gölü

Afrika'da, Çad, Kamerun, Nijerya ve Nijer sınırlarında göl. Şari, Logon ırmakları ve öteki küçük akarsularla beslenir. Beslenme koşullarının yıllık gidişine göre alanı çok değişir ve en geniş olduğu zamanlarda... devamını oku

Çad Ülkesi

Orta Afrika'da devlet. Yengeç dönencesinin güneyindedir; kuzeyde Libya, doğuda Sudan, güneyde Orta Afrika Cumhuriyeti, Kamerun ve Nijerya, batıda Nijer ile komşudur. Afrika ülkelerinin alan bakımından en genişidir. Ortalama nüfus yoğunluğu ... devamını oku

Çadırçiçeği Nedir?

Nilüfergillerden bir su bitkisi (Convolvulus arvensis). Çin, Hindistan ve Amerika'da yetişir. Yaprakları büyük ve alt yüzü dikenlerle kaplıdır. Pembe, beyaz çiçekleri vardır. ... devamını oku

Çadıruşağı Bitkisi

Maydanozgillerden bir bitki (Daroema ammoniacum). Zamk kıvamındaki amonyaklı özsuyu hekimlikte kullanılır. İran ... devamını oku

Çağanoz Nedir?

Carcinus maenas. Boyu 4 cm kadar olan bir tür pavurya. Yan yan yürüdüğünden Çingene Yengeci de denir. Türkiye'nin bütün kıyılarında bulunur.... devamını oku

Çağatay Han Kimdir?

(?-1242, ?), Cengiz Han'ın oğlu. Cengiz yasalarına bağlılığıyla tanınır. Kardeşleriyle birlikte babasının Çin (1211-1216) ve Harizm (1219-1224) seferlerine katıldı. Yine kardeşleriyle birlikte Harizm'in merkezi Ürgenç'i ele geçirdi. Ba... devamını oku

Çağatay Hanlığı

Cengiz Han'ın ölümünden ve imparatorluğunun parçalanmasından sonra, Cengiz Han'ın oğlu Çağatay'ın payına düşen bölgelerde kurulan devlet (1227). Cengiz'in ölümünde oğlu Çağatay'ın payına Doğu ve Batı Türkistan düştü. Çağata... devamını oku

Çağatayca Dili

Türk lehçelerinden biri. Orta Asya Türk yazı dilinin gelişmesinde üçüncü evreyi gösteren Çağatayca, Karahanlıca ve Harizmcenin bir devamı olarak Timurlular (1405-1502) döneminde oluşmuştur. Çağatayca genel olarak dört tarihsel dönem g... devamını oku

Çağırtkan Nedir?

Ötüşüyle, kendi türünden olan kuşların çevresine toplanması için avcıların yararlandığı kuşa çığırtkan denir. ... devamını oku

Çağla Nedir?

Badem, kayısı, erik gibi çekirdekli yemişlerin ham durumu.... devamını oku

Çağlayan Nedir?

Suyun yatağındaki dikey bir eğim nedeniyle yüksekten döküldüğü yer, çavlan, çağlar. Bir ırmağın, yatağını aşındırıp güçlü bir kaya dizisiyle karşılaşmasıyla oluşan çağlayan, bu aşındırmayı kaya kütlesinin aşağı ... devamını oku

Çağrı Bey Kimdir?

Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşunda önemli rol oynayan Türk beyi. Kardeşi Tuğrul Beyden sonra Büyük Selçuklu Devleti'nin başına geçen ikinci hükümdardır. 990 yılında doğan Çağrı Bey, babasının ölümünden sonra amcası Arslan ... devamını oku

Çağrışım Nedir?

Davranışlar, düşünceler ve kavramlar arasında yer ve zaman birliğinin etkisiyle kurulan bağlantılar sonucu, bilinç alanına bunlardan birisi girince ötekini de bilince çekmesi olayı. ... devamını oku

Çağrışımcılık Nedir?

Çağrışımları zihinsel yaşamın temeli olarak belirleyen, buna göre tüm zihinsel işlemleri, hatta usun ilkelerini çağrışımla açıklayan öğreti. Bu öğretiye göre ruhsal yaşamdaki yetkin biçimler çok basit olguların ya da duyumların... devamını oku

Çaka Bey Kimdir?

(?-1093, ?), Anadolu'da ilk Türk beyliklerinden birini kuran Türk kumandanı. 1078-1081 yıllarında Bizans'ta tutsak olarak yaşadı ve Bizans İmparatorluğu'nu her yönüyle tanıma olanağını buldu. Bizans'tan kaçarak İzmir'i ele geçirdi, burad... devamını oku

ANSİKLOPEDİK BİLGİLER ANA SAYFA

Diğer Sayfalar
[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa