Dersimiz.Net sitesi eğitim öğretim ile ilgili içerikler sunmaktadır.

Yeni Eklenen Dosyalar

  Yeni Eklenen Bilgiler

  Lady Chatterley'nin Sevgilisi Romanı
  (Lady Chatterley's Lover) David Herbert Lawrence'ın romanı (1928). İngiltere ve ABD'de uzun süre yasaklanan roman, İngiltere'de ancak 1960 yılında yayımlanabildi. Roman, Lady Constance Chatterley ile orman bekçisi Oliver Mellors'un aşkını v

  Çağatayca Dili
  Türk lehçelerinden biri. Orta Asya Türk yazı dilinin gelişmesinde üçüncü evreyi gösteren Çağatayca, Karahanlıca ve Harizmcenin bir devamı olarak Timurlular (1405-1502) döneminde oluşmuştur. Çağatayca genel olarak dört tarihsel dönem g

  Hac Nedir?
  Genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal olarak tanınan yerlerin, o dinden olanlarca yılın belli aylarında ziyaret edilmesi. İslâmiyet'te hac, İslâm'ın beş temel şartından biridir. Sağlığı elveren ve gitmeye gücü yeten kadın ya da erk

  Jeremy Bentham Kimdir?
  (1748 Londra-1832 Westminster), İngiliz düşünürü ve hukuk bilgini. Öğrenimini Oxford'da yaptı. "A Fragment on Government" (1776) adlı ilk kitabında anayasa hukukuyla ilgili geleneksel fikirleri eleştirdi. 1789'da yayımladığı "An İntroduct

  Ege Bölgesi
  Adını Türkiye'nin batısındaki denizden alan, 79.140 km2 genişliğinde coğrafî bölge. Ege Bölgesi, Türkiye'nin yüzde 10,2'si kadar yer kaplar. Kıyıları çok girintili çıkıntılıdır. Kuzeyde Edremit Körfezi kıyılarından, güneyde Kö